Závody

Čistý střed

Jednokolový závod

Dvě kategorie: malá ráže, velká ráže

Termín: 28.9.2022

Propozice budou brzy doplněny

Píšťský ostřelovač

Jednokolová soutěž, Malorážka s optikou

Termín: 12.6.2022

 

 Píšť – Střelnice Bruno Junga

Pořádá: střeleckou soutěž „Píšťský odstřelovač“ Dne 12.6. 2022

DRUH SOUTĚŽE: Střelecká soutěž jednotlivců-držitelé zbrojních průkazů skupiny B nebo E

MÍSTO KONÁNÍ: Střelnice Bruno Junga, Píšť

TERMÍN KONÁNÍ: 12.6.2022 v 09.00 hod. – prezentace od 08.30 

ZBRANĚ, STŘELIVO: jen zbraň ráže 22 LR (jednoranná, opakovací, samonabíjecí). Doporučují se min. dva pětiranné zásobníky. Každý střelec může v průběhu závodu používat pouze jednu zbraň. 

       VYBAVENÍ: 

       Optické zaměřovače je povoleno používat bez omezení přiblížení. Laserové zaměřovače, dálkoměry, kolimátory, jsou zakázány. Ochrana sluchu je povinná. 

      Střelecký řemen je možno používat jen v případě, že je součástí zbraně a svou montáží a provedením jej lze prokazatelně použít k přenosu zbraně standardním zavěšením na rameno. Tento řemen je možno používat pro zpevnění kterékoli střelecké polohy, avšak pouze standardním způsobem, tedy nikoli jím fixovat zbraň k podložce či jiné pevné opoře.

         Pevné podepření zbraně je povoleno pouze v oblasti předpažbí, a to prostřednictvím dvojnožky namontované na zbrani. Po celou dobu závodu střelec smí používat pouze jednu dvojnožku. Používání třetí nohy je zakázáno. Žádná další pevná opora není povolena, pokud není stanoveno jinak u konkrétní střelecké disciplíny.

          Nepevnou oporu může své zbrani střelec vytvořit pouze částí svého těla, přičemž tuto část může improvizovaně podložit za pomoci vlastního oblečení a standardního vybavení odstřelovače, např. složená celta, bunda apod. (příklad: použití zadního „bagu“ je povoleno pouze tehdy, když na bagu leží střelcova ruka a zbraň se opírá pouze o tuto ruku – tato není považována za pevnou oporu) Střelcova poloha musí být natolik čitelná, aby mohl rozhodčí kdykoli v průběhu střelby jednoduše zkontrolovat dodržování pravidel. Dotek pažby a pevné opory (vyjma dvojnožky) bude posuzován jako porušení pravidel. Zadní bag je zakázán.

       Střelec může používat jako podložku pro střelbu vleže nebo vsedě pouze standardní podložky, kterými jsou vybavena všechna střelecká stanoviště. Dále může použít své vlastní oblečení a standardní vybavení odstřelovače, jako je celta, karimatka, batoh či pouzdro na zbraň. Jiná podložka, která evidentně poskytuje výhodu stability zbraně, čí adheze střelce ke zbrani či podlaze, je zakázaná.

       Pro pozorování zásahů, může střelec po celou dobu závodu používat pozorovací dalekohled. Pozorování zásahů za účelem korekce střelby dalšími osobami je zakázáno.

 

STŘELECKÉ POLOHY:

1. Střelba vleže: 

Poloha vychází ze standardní sportovní, resp. taktické, polohy. Opora předpažbí a opora hlaviště je možná. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Zbraň musí být opřena o rameno.

2. Střelba vstoje s oporou:

Poloha vychází ze standardní sportovní, resp. taktické, polohy. Střelec při střelbě musí stát na podlaze střeliště nebo na střelecké podložce. Z důvodu férovosti bude poskytnuta všem střelcům jedna identická opora. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů a nabíjení zbraně použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno

3. Střelba vsedě:

· Poloha vsedě

Střelec sedí na židli, jíž je střeliště vybaveno, umístění nohou je libovolné, nohy se nesmí dotýkat jiné části střeliště kromě země nebo podložky. Paže držící zbraň jsou opřeny o lavici, nožičky – bipody jsou povoleny, zadní opora zbraně je zakázaná, zbraň musí být opřena o rameno. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů použití lavice, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.

 

 

 

STARTOVNÉ: 200.- Kč 

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Ing. Václav Kolář, JUDr. René Lazar 

 

HODNOCENÍ: 

Po odstřílení každé položky všemi závodníky se provede vyhodnocení a vystaví se výsledky po dané položce.

Při zásahu čáry mezi hodnotami se započítává vyšší hodnota, při zásahu čáry mezi terčem a ne-terčem se započítává pouze hodnota zásahu ne-terče. Pokud střelec zasáhne terč více zásahy, než je povolený počet, za každý zásah navíc se mu v dané položce škrtá zásah s nejvyšší hodnotou.

Pokud se závodník některé položky neúčastní, započítává se mu v této položce bodový zisk 0.

Celkový výsledek bude soutěžícím počítán součtem ze všech disciplín. Při bodové shodě v celkovém součtu rozhodne rozstřel. 

ZÁVADY A PORUCHY NA ZBRANI: 

1. V případě, že střelec, rozhodčí nebo kdokoli z účastníků zjistí na zbrani závadu ohrožující bezpečnost střelce a průběhu střelby, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit rozhodčímu na střelišti a tato zbraň nesmí být dále používána ke střelbě.

2. V případě poruchy zbraně je závodník povinen zbraň odložit, aniž by s ní jakýmkoli způsobem manipuloval a zvednutím ruky přivolat rozhodčího na střelišti. V případě odstranitelné závady může střelec odstranit závadu sám na stanovišti za dohledu rozhodčího na střelišti a za dodržení všech bezpečnostních zásad, přičemž nesmí rušit ostatní střelce. 

3. Z hlediska průběhu závodu není na závady brán zřetel a závodníkovi nenáleží ani prodloužení času na položku, ani opakování položky.

 

SRAŽKY BODÚ: 

Srážkou bodů na úrovni nejlepšího zásahu z položky, v níž došlo k provinění, bude závodník potrestán:

Neodstraní-li vytknutou chybu (opětovné napomenutí ve stejné záležitosti)

Za opakované nesportovní chování

Vystřelí-li před povelem START po povelu NABÍJET

Vystřelí-li po povelu STOP před povelem VYBÍT.

 

 

PROTESTY: Případné protesty řeší soutěžící s rozhodčím ihned při vyhodnocení terčů. 

ODMĚNY: První tři závodníci budou odměněni věcnou cenou. 

 

PŘED ZAHÁJENÍM ZÁVODŮ BUDE KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ SEZNÁMEN S BEZPEČNOSTNÍMI PRAVIDLY NA STŘELNICI. KAŽDÉ PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL BUDE TRESTÁNO VYLOUČENÍM SOUTĚŽÍCÍHO ZE ZÁVODU BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO. 

 

 

Za AVZO – TSČ ZO Píšť p.s.

Ředitel závodu

Václav Kolář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE ZÁVODU:

1 disciplína: 

 

Vzdálenost 100 m

Terč: 5 postav, formát A4,

Počet ran: 5 ran nástřelných – 60 sekund, 5 ran na terč – 60 sekund

Čas: 60 sekund nastřel + 60 sekund střelba na terč

Poloha: v leže s oporou, nožičky- bipods povoleny, zbraň musí být opřena o rameno

 

2 disciplína:

 

Vzdálenost: 100 m

Terč: Terče – S (formát A 4)

Počet ran: 10, bez nástřelu

Čas: 60 sekund

Poloha: v leže s oporou, nožičky-bipods povoleny, zbraň musí být opřena o rameno

 

3 disciplína:

 

Vzdálenost: 50 m

Terč: Rukojmí (formát A4)

Počet ran: 5 nástřelných – 60 sekund, 9 na cíl – 60 sekund

Čas: 60 sekund nástřel + 60 sekund na cíl

Poloha: v sedě na židli, opření o lavici, nožičky-bipods, povoleny, zbraň musí být opřena o 

                                       rameno

 

4 disciplína:

 

Vzdálenost: 50 m

Terč: Mouchy – list plný much (formát A4), platí zásah mouchy, ne kolečka

Počet ran: 10 

Čas: 60 sekund

Poloha: v sedě na židli, opření o lavici, nožičky-bipods, povoleny, zbraň musí být opřena o 

                                       rameno

 

5 disciplína:

 

Vzdálenost 25 m

Terč: 10 terčíků (formát A4)

Počet ran: 5 nástřelných na barevně označené terče, 10 ran na libovolné zbývající terče

Čas: 60 s nástřel, 60 s na cíl

Poloha: ve stoje s oporou, jednobodová opora bude zapůjčena, tak aby byla férovost a všichni 

střelci měli stejné podmínky

6. disciplína:

 

Vzdálenost 25 m

Terč: Mouchy (formát A4)

Počet ran: 10

Čas: 60 s

Poloha: ve stoje s oporou, jednobodová opora bude zapůjčena, tak aby byla férovost a všichni 

střelci měli stejné podmínky

 

 

Rozstřel: Případný rozstřel, na lodě

Lodě:

    

Vzdálenost 50 m

Terč: Lodě (formát A4)

Počet ran: 15

Čas: 120 s

Poloha: v seděna židli, opření o lavici, nožičky- bipods, povoleny, zbraň musí být opřena o 

                                       rameno

Hodnocení: Počítá se jen plně potopená loď(na které jsou zasaženy všechny terče)

 

Informace k závodu podá: Václav Kolář 734 492 805; Josef Obrusník 604 860 886

 

 


 

Další články...

  1. Píšťský parkur

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze